Tajlandia. Szczepienia.

Aby wjechać do Tajlandii (a także innych krajów Azji Płd-Wsch) nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe.

Szczepieniami zalecanymi są szczepienia przeciw żółtaczce typu A i B, durowi brzusznemu, wściekliźnie, japońskiemu zapaleniu mózgu, błonicy/tężcowi (DT), odrze/różyczce (MMR) oraz cholerze.

Jest więc tego całkiem sporo, czy my mamy wszystkie? NIE.

Przed naszym pierwszym wyjazdem do Azji Płd- Wsch byliśmy na wizycie u lekarza medycyny tropikalnej w Instytucie Medycyny Tropikalnej w Gdyni i po konsultacji z lekarzem zaszczepiliśmy się na błonicę/tężec, żółtaczki typu A i B oraz dur brzuszny. Większość z osób dorosłych była szczepiona w dzieciństwie przeciwko odrze i różyczce i nie ma potrzeby ponownego szczepienia. Lekarz odradził nam szczepienie przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu informując nas, że jeśli nie mamy zamiaru przebywać długotrwale w dżungli to możemy sobie to szczepienie odpuścić. Podobnie ze wścieklizną – zaleca się ją wtedy gdy ktoś zamierza przebywać długo na terenach typowo wiejskich, gdzie jak wiadomo jest duży kontakt ze zwierzętami.

Odnosząc się bezpośrednio do poszczególnych szczepionek:

WZW A i B (wirusowe zapalenie wątroby typu A lub B) – istnieją różne kombinacje tych szczepionek, ale najbardziej popularną jest szczepionka skojarzona uodporniająca na obie odmiany żółtaczki, podawana w 3 dawkach w cyklach (0-1-16 miesięcy). Już po podaniu pierwszej odporność kształtuje się na wysokości 95%, drugiej 98%. Zaleca się przyjęcie pierwszej dawki co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem ponieważ przeciwciała wykrywane są 12-15 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki. W mojej opinii, przed wyjazdem, najlepiej przyjąć dwie dawki szczepionki. Dla spóźnialskich, istnieją też przyśpieszone wersje szczepionki jednak ich skuteczność jest mniejsza.

Dzieci: w ramach szczepień obowiązkowych wszystkie dzieci w Polsce są szczepione na WZW B, szczepionka przeciw WZW A jest dostępna dla dzieci od 1 roku życia i jest podawana w dwóch dawkach (druga dawka powinna być podana pomiędzy 6 a 12 miesiącem od podania pierwszej dawki).

Odporność po podaniu szczepionki u osób dorosłych utrzymuje się nie krócej niż 15 lat, przeciętnie jest to 25 lat, u dzieci nie krócej niż 14 – 20 lat. Nie zaleca się przyjmowanie dawek przypominających.

Cena: szczepionka skojarzona na WZW A i B Twinrix to 210 złotych/dawka /cena z cennika Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni/

DUR BRZUSZNY – na rynku polskim dostępna jest szczepionka polisachraydowa (podaje się ją 1 dawce) i inaktywowana (podaje się 3 dawkach).

Po podaniu 3 dawek szczepionki inaktywowanej odporność utrzymuje się 3-5 lat.Po podaniu 1 dawki szczepionki polisacharydowej odporność pojawia się po 7 dniach i utrzymuje się 3 lata. Skuteczność obu szczepionek w ciągu 3 lat po podaniu wynosi odpowiednio 55% i 73%.

Dzieci: szczepionka polisachrydowa – jednorazowa dawka u dzieci powyżej 2 lat.

Cena: szczepionka Typhim Vi – 200 złotych /cena z cennika Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni/

BŁONICA, TĘŻEC – osoby dorosłe, które w przeszłości nie były szczepione lub nie mają udokumentowanych szczepień powinny zostać zaszczepione 3 dawkami szczepionki w schemacie pierwsze dwie dawki w odstępie 4-6 tygodni, a trzecia dawka po  6-12 miesiącach (pamiętajcie, że większość z nas była szczepiona!). Osobom dorosłym zalecane są przypominające szczepienia przeciw tężcowi, raz na 10 lat najlepiej szczepionką dTap (przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi) lub inną szczepionką ze składnikiem tężca.

Dzieci: są szczepione w ramach szczepień obowiązkowych;

Cena: szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis Boostrix Polio -160 złotych, szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi Boostrix- 110 złotych, Szczepionka tężcowo-błonicza adsorbowana Td – 45 złotych /cena z cennika Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni/

ODRA/ RÓŻYCZKA – większość z nas, została zaszczepiona jako dzieci i nie ma potrzeby powtarzania szczepień. Dzieci są szczepione w ramach szczepień obowiązkowych.

WŚCIEKLIZNA – mamy dwa rodzaje szczepionek, przedekspozycyjną podawaną profilaktycznie oraz poekspozycyjną podawaną po kontakcie z potencjalnie zarażonym zwierzęciem. Tak ja napisałam wyżej, my po omówieniu naszych planów podróżniczych z lekarzem, nigdy nie szczepiliśmy się profilaktycznie na wściekliznę. Jednak należy pamiętać, że w przypadku kontaktu ze zwierzęciem (zadrapanie, ugryzienie) należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala w celu przyjęcia szczepionki poekspozycyjnej (jest to 5 dawek podawanych w konkretnych odstępach czasu), jeśli zdecydujecie się na szczepienie przedekspozycyjne to w razie kontaktu ze zwierzęciem musicie przyjąć kolejne 2 dawki szczepionki. WAŻNE: Na wściekliznę nie ma lekarstwa, gdy pojawią się pierwsze objawy choroby jest już za późno na jakiekolwiek leczenie.

Cena: szczepionki Rabipur/Verorab 140 pln/ dawka /cena z cennika Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni/

CHOLERA – osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 lat iotrzymują 2 dawki szczepionki w odstępie od 1 do 6 tygodni oraz dawkę przypominającą po 2 latach.

Dzieci: Podstawowe szczepienie dzieci w wieku od 2 do 6 lat obejmuje 3 dawki podawane doustnie w odstępie od 1 do 6 tygodni. Dawkę przypominającą podaje się po 6 miesiącach.

Ochrona po szczepieniu pojawia się po 1 tygodniu po zakończenia szczepienia podstawowego, dlatego wszystkie dawki szczepionki należy przyjąć przynajmniej 1 tydzień przed planowanym wyjazdem.Skuteczność szczepionki przeciw cholerze jest krótkotrwała ocenia się ja na 85-90% w pierwszych 6 miesiącach po szczepieniu i 60% w okresie 3 lat po szczepieniu.

Cena: Dukoral 200 złotych/dawka /cena z cennika Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni/

JAPOŃSKIE ZAPALENIE MÓZGU – szczepienie osób dorosłych obejmuje podanie trzech dawek w odstępach: 0 (pierwsza dawka), 7 (cykl przyspieszony) lub 28 dni po pierwszej dawce (druga dawka), po 12-24 miesiącach od szczepienia pierwotnego dawka przypominająca.

Cena: Ixiaro – 400 pln/dawka /cena z cennika Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni/

My łącznie z Młodym przed obecnym wyjazdem mamy zrobione następujące szczepionki: WZW A i B, błonice, tężec, odrę i różyczkę. Braliśmy pod uwagę przyjęcie szczepionki przeciwko durowi brzusznemu ale niestety nie udało nam się wykonać tego szczepienia.

Pamiętajcie: nie jestem lekarzem, a niniejszą notkę sporządziłam w oparciu o informacje zawarte na na stronie Wojskowego Instytutu Medycznego, Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej oraz na stronie http://szczepienia.pzh.gov.pl.

Wszystkich wybierających się do Azji zachęcam do wizyty u lekarza medycyny tropikalnej, który doradzi jakie szczepionki należy przyjąć uwzględniając trasę i charakter waszej podróży!


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *